wereld suicide preventiedag 10 september

Wereldsuïcide preventiedag

 

 

 

Symposium uitnodiging 10 september 2015

Een einde maken aan suïcides

hier voor brochure klikken

 

link om aan te melden

 

 

 

 

Op 10 september staan we weer stil bij Suïcidepreventie

 

In 2013 waren er 1854 mensen overleden ten gevolge van suïcide. Dit is al een stijging van 36% ten opzichte van 2007. Binnenkort worden de cijfers over 2013 bekend gemaakt en de verwachtingen zijn niet rooskleurig. Lees meer>>

 

Voor de medewerkers in de ggz is het een belangrijke dag aangezien diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag een belangrijk onderdeel uitmaakt van onze werkzaamheden. Daarnaast heeft suïcide van een patiënt ook een grote impact op de behandelaar. Bewustwording en preventie is daarom van groot belang.

 

Brand jij ook een kaarsje?

 

Als symbool voor de verloren levens door zelfdoding worden op 10 september om 20.00 uur wereldwijd kaarsjes gebrand. Je kan meedoen door een brandend kaarsje voor het raam te zetten.

 

Vanuit het IASP (International Association for Suicide Prevention) is er ook een fietsactie georganiseerd om stil te staan bij het belang van suïcidepreventie en om ons verder te bezinnen op dit belangrijke onderwerp. Zie ook: International Association for Suicide Prevention (IASP).

 

Wil je meer weten, bezoek dan International Association for Suicide Prevention (IASP)

 

http://www.iasp.info/wspd/

 

Verder is er in Friesland een belangrijk congres wat speciaal is georganiseerd voor deze dag

 

http://www.ggzfriesland.nl/wereld-suicide-preventie-dag-1