Over


De website suicialiteit.nl is de persoonljke website van Remco de Winter.

Remco de Winter is geneesheer-directeur, psychiater en onderzoeker (respectievelijk GGZ Rivierduinen, Universiteit van Maastricht en de VU). Naast zijn reguliere werkzaamheden is hij al jaren bezig om suïcidepreventie in de Geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Hij heeft veel onderzoek gedaan en wil vooral voor de praktijk een grote rol spelen. Hij schrijft dan ook vooral publicaties die van betekenis zijn voor een betere praktijkvoering!

Naast wetenschappelijke ervaring heeft hij nog meer een uitgebreide klinische ervaring op het gebied van suïcidepreventie.

De missie om zo veel inspanning te verrichten voor een verbetering op het gebied van suïcidepreventie is voortgekomen vanuit de onmacht die hij als hulpverlener zo sterk heeft ervaren. Hij hoopt dan ook dat zijn inspanning van betekenis is voor een betere suïcidepreventie in de GGZ.

Verder is de samenwerking met ervaringsdeskundigen en naasten van wezenlijk belang voor verbetering op dit onderzoeksgebied.


Spreker over suïcidaliteit?

Beschikbaar voor het verzorgen van gastcolleges of als spreker op bijeenkomsten en congressen. Neem bij interesse contact op.


Aanvraag CV 2023 via info@suicidaliteit.nl
..

Copyright Remco de Winter © All Rights Reserved