Remco de Winter


Remco F.P. de Winter is psychiater, specialismeleider acuut en manager zorg bij de klinische acute keten in Den Haag voor de Parnassia Groep.


Verder is hij als senior onderzoeker verbonden aan de faculteit Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit  Amsterdam.


Hij is sinds 2011 de Nederlandse vertegenwoordiger voor de International Association for Suicide Prevention (IASP) en recent tot 2018 herkozen voor een 2e termijn;

Hij is sinds 2014 voorzitter van het platform spoedeisende en sociale psychiatrie binnen de NVvP.


Hij is verder Hoofdredacteur bij het tijdschrift Accredidact voor psychiaters.


recente verleden:

Regio opleider volwassenenpsychiatrie in Noord-Holland. Daarvoor was hij stage coördinator sociale en spoedeisende psychiatrie en hoofd-zorg van het Bureau 24-uurszorg (‘crisisdienst’) van de Parnassia Groep Haaglanden en afdelingshoofd van de acute gesloten opnameafdeling (het KCAP) van de Parnassia groep in Den Haag.
Remco was tussen 2012 -2016 lid van de Commissie Wetenschappelijke activiteiten(CWA) binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) geweest en organiseerde mede het voorjaarscongres.


Hij promoveerde in 2009 bij de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Leiden op het onderwerp dimensionele diagnostiek van depressie en verrichtte aansluitend onderzoek op het gebied van de acute psychiatrie en suïcidaliteit. (proefschrift klikken).


In 2012 is hij door de orde van medisch specialisten en Mednet verkozen binnen de top 3 van psychiaters in Nederland.


Voor publicatie en voordrachtenlijst:

http://suicidaliteit.nl/publicaties-2.html


Copyright Remco de Winter © All Rights Reserved