nabestaanden

Suïcide is een van de gruwelijkste wijzen van sterven voor naasten en hulpverleners. Er is vaak veel schaamte, schuldgevoel en boosheid bij nabestaanden. Er zijn vaak veel onbeantwoorde vragen en het onderwerp blijft vaak lang of zelfs voor altijd een taboe. Iedere suïcide treft een groot aantal mensen en er is ook bijna niemand die geen suïcide in zijn directe nabijheid heeft meegemaakt.


Voor nabestaanden zijn er diverse initiatieven een van deze intiatieven  is de stichting Zorg en Zelfdoding en het is wellicht voor nabestaanden zinvol om contact op te nemen  met lotgenoten.


Link naar website  Zorg en Zelfdoding