Over

Curriculum Vitae

 

Personalia

Naam:         Remco Frank Peter de Winter                

Titel:           Dr

BIG-nummer: 79046061901

Website www.suicidaliteit.nl

 

Werkervaring

2019-heden     

Geneesheer directeur GGZ Rivierduinen.


2018-2019:      

Psychiater acute keten en ambulant psychiater autisme team Parnassia Groep.


2016-2018:      

Manager Acute klinische keten Parnassia Groep Haaglanden.

n de nieuwe herstel gerichte management structuur inhoudelijk verantwoordelijk voor de volledige klinische keten (exclusief langdurige zorg) Haaglanden.


2015-2019:      

Specialisme leider Acute psychiatrie Parnassia Groep.

Vanuit deze functie verantwoordelijk voor de professionalisering, kwaliteitsverbetering en innovatie van de acute psychiatrie voor                            de Parnassia Groep. Een belangrijk onderdeel is de verbinding binnen een (inter)nationaal netwerk. Binnen de                                                      specialismegroepenrdt klinische ervaring, ervaringsdeskundigheid en wetenschap met elkaar verbonden. De specialismegroep acuut is verantwoordelijk voor de professionaliseringstappen rondom diverse onderwerpen zoals: wetgeving (BOPZ, WVGGZ, Wzd), terugdringen dwang- en drang, suïcidepreventie, triage, crisis-signalering, risico-taxatie en visie op de acute psychiatrie.


2014-2016:      

Regio-opleider psychiatrie Parnassia Groep Noord-Holland.

Vanuit deze functie de opleiding tot psychiater verder geprofessionaliseerd met als resultaat o.a. een eigen instroom en het samenwerkingsverband met de Onderwijs en OpleidingsRegio Amsterdam opgezet.


2014-2016:      

Psychiater regio Parnassia Groep Noord Holland                           

Intensieve Behandeling Thuis (IBT) voor de regio Zaanstreek-Waterland en Kennemerland opgezet.


2012-2019       

Lid/voorzitter stuurgroep suïcide preventie Parnassia Groep (sinds 2018 voorzitter).

Parnassia Groep brede visie op suïcidepreventie ontwikkeld en waarbij innovatie een belangrijke pijler is.


2011-2014:      

Afdelingshoofd Stedelijk Bureau 24-uurszorg Parnassia Groep.

Als afdelingshoofd inhoudelijk verantwoordelijk voor de crisisdienst, het Parnassia politieprogramma, de afdeling diensthoofden, de spoedpoli. Verder actief bij de ontwikkeling en  start van de opvang verwarde personen (OVP) Haaglanden. Tevens stagecoördinator Spoedeisende en Sociale Psychiatrie Parnassia Groep Haaglanden tussen 2011-2014 en wederom vanaf 2016 tot 2019.


2005-2011:      

Afdelingshoofd Klinisch Centrum Acute Psychiatrie (KCAP)

In 2007 de fusie begeleid tussen  Acute Psychiatrie Albardastraat (APA) en KCAP.

Gedurende deze werkzaamheden onderzoek op de afdeling geinitieerd en samenwerking met diverse Universiteiten tot stand gebracht. Zo heb ik bijvoorbeeld een faseringsplan voor suïcidaal gedrag ontwikkeld dat landelijk navolging heeft gekregen. Verder zijn er op mijn initiatief Domotica kamers ontwikkeld als alternatief voor separatie, waarmee Parnassia een primeur had.


2005-heden:     

Senior-onderzoeker Parnassia Academie.

Promotie onderzoek naar dimensionele diagnostiek bij depressie. Na de promotie,  in 2009, vervolgens wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar suïcidaliteit in de GGz en acute psychiatrie gerelateerde onderwerpen.


2004-2008:       

Coördinatorschap van de spoedpolikliniek in Den Haag.

Onder andere spoedzorg PsyQ in Zoetermeer opgezet.


2004-2005:      

Psychiater Bureau 24-uursdienst Parnassia Den Haag.


2000 - 2004:    

AIOS psychiatrie HLOCP, arts-onderzoeker LUMC.

Opleiding gevolgd binnen Parnassia en de toenmalige Robert-Fleury in Gouda en Leidschendam.


1996 -2000:      

AGNIO en arts-onderzoeker binnen het toenmalige APZ Endegeest (later Rijngeestgroep).


1992 - 1994:    

Studentenassistent bij de vakgroep Fysiologie en Vakgroep huisartsgeneeskunde. medische faculteit Universiteit Leiden.


1989-1994:        Portier en slaapwacht verzorgingshuis "Rijn en Vliet" te Leiden.

 

Opsomming nevenfuncties:

2019-heden      

Bestuurslid Supranet GGZ.

(SUPRANET GGZ is een initiatief van 113 ZP en bestaat uit aangesloten GGZ instellingen die samen  met hulpverleners, hulpvragers en hun naasten streven naar minder suïcides door samen actief de zorg te verbeteren).


2015–heden:    

Onderzoeker Suicide Research Netherlands (SURE).

(SURE is een samenwerkingsverband tussen 113 zelfmoordpeventie, VU, VUmc                      en  GGZ inGeest).


2015-2018:      

Lid werkgroep generieke module acute psychiatrie GGZ-standaarden (thans Akwa GGZ).

Vanuit de NVvP de psychiater bezetting in de stuurgroep en werkgroepen gecoördineerd en daarna betrokken bij de (financiële) haalbaarheid van deze richtlijn.


2015-2018:      

Lid werkgroep generieke module diagnostiek en behandeling van suicidaal gedrag GGZ-standaarden.


2014-heden:    

Redacteur acute psychiatrie bij Psychiatrienet


2014–heden:   

Visiting scholar Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Sectie Klinische Psychologie VU.

Vanuit deze functie betrokken en begeleider bij diverse NWO gesubsidieerde onderzoeken.


2012-heden:    

Voorzitter platform spoedeisende en sociale psychiatrie Nederlandse vereniging voor psychiatrie (NVvP).


2012-heden:    

Auteur leeromgeving Sociale en Spoedeisende psychiatrie voor Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie (HOOP) t.b.v. het landelijk psychiatrie onderwijs. Betrokken bij en focus op de scholing in suïcidepreventie en de wet BOPZ.


2012-2020:     

Redacteur Accredidact voor psychiaters, tijdschrift voor geaccrediteerde nascholing.


2012-2015:      

Redacteur Epidemiologisch Bulletin.


2011-2019:      

National representative voor de International Association for Suicide Prevention (IASP)

Nationale en internationale samenwerking op het gebied van suicidepreventie en wetenschappelijk onderzoek. O.a. diverse keren nationale congressen rondom suïcidepreventie georganiseerd. Verder binnen deze rol bezig met het opzetten van een taskforce emergency psychiatry and suicide prevention.


2011-2016:      

Lid commissie wetenschappelijke activiteiten (CWA) NVvP.  

De CWA organiseert het jaarlijkse voorjaarscongres van de NVvP. Verder was ik vanuit de CWA actief betrokken bij de opstelling van de landelijke wetenschapsagenda voor de psychiatrie.


2008-2011:      

Lid denktank Leidse politie.

De toenmalige korpschef van Hollands-Midden organiseerde ongeveer eenmaal per kwartaal een denktank voor regio gebonden veiligheidskwesties. De denktank bestond uit in de regio wonende professionals.


1992-1994:       

Lid ondernemingsraad verzorgingshuis "Stichting tot expoitatie van bejaardenhuis zorg " te Leiden.


1991-1996:      

Lid, waarvan twee jaar voorzitter, van het medisch dispuut Cave Fungos.


1990-1992:   

Lid introductiecommisie en andere activiteiten binnen de Medische Faculteit der Leidse Studenten (M.F.L.S).

 

Opleiding

2010-2011:        Leergang beleidspsychiatrie Behrends-Que-Performance

2000-2009:        Promotie in de geneeskunde, Universiteit Leiden

2000-2004:        AIOS Psychiatrie HLOCP

1994 -1996:       Artsexamen Geneeskunde Rijksuniversiteit Leiden

1989 -1994:       Doctoraal Geneeskunde Rijksuniversiteit Leiden

1985 -1987:       VWO Louise de Coligny Scholen Gemeenschap Leiden

1983 -1985:       HAVO Louise de Coligny Scholen Gemeenschap Leiden

1979 -1983:       MAVO Louise de Coligny Scholen Gemeenschap Leiden

 

Nominaties

2012 Toparts verkozen door Mednet i.sm. de federatie medisch specialisten binnen top 3 psychiaters

 

Huidige lidmaatschappen:

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

International Association for Suicide Prevention (IASP)

Platform spoedeisende en sociale psychiatrie NVvP

Afdeling Geneesheer-directeur NVvP

European CAMS network

 

 

Wetenschappelijke aandachtgebieden:

  • Suïcide en suïcidaliteit
  • Terugdringen dwang en drang
  • Psychiatrie en recht
  • Acute psychiatrie
  • Dimensionele diagnostiek van psychopathologie
  • Persoonlijkheidsdimensies
  • Stress-as bij stemmingsstoornissen
  • Algemene aspecten gerelateerd aan de acute Psychiatrie
  • Onderzoek gerelateerd aan terugdringen van dwang en drang
  • Domotica en implicatie van technologie voor observatie


Copyright Remco de Winter © All Rights Reserved